Krippe 2009

Weihnachts-Krippe - 01 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 02 Weihnachts-Krippe - 03 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 04
Weihnachts-Krippe - 05 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 06 Weihnachts-Krippe - 07 Weihnachts-Krippe - 08
Weihnachts-Krippe - 09 Weihnachts-Krippe - 10 Weihnachts-Krippe - 12 Weihnachts-Krippe - 13 SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Weihnachts-Krippe - 14 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 15 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 19 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 20 SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Weihnachts-Krippe - 21 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 22 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 23 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 24 SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Weihnachts-Krippe - 25 SAMSUNG DIGITAL CAMERA Weihnachts-Krippe - 26 Weihnachts-Krippe - 27 : Klingelbacher Weihnachtskrippe 2011, Enkel, Opa, Gimbli,Dresden